Voluntariat

De ce să faci voluntariat?

Te vei simți bine, atunci când faci bine și îi ajuți pe cei din jur. Vei contribui la îmbunătățirea lucrurilor din comunitatea ta.

Îți vei dezvolta abilitățile de comunicare, de organizare, muncă în echipă sau negociere, iar asta te va ajuta să avansezi în plan profesional.

Voluntariatul poate fi considerat experiență profesională, dacă este desfășurat în domeniul în care ți-ai făcut sau îți faci studiile.

Te ajută să îți lărgești rețeaua profesională. Vei cunoaște oameni din domenii diverse, iar asta poate duce ulterior la colaborări interesante și inițiative de succes.

Interacționând cu diferite categorii sociale vei învăța să lucrezi în echipă pentru atingerea unui țel comun; mulți dintre cei pe care îi vei cunoaște îți pot deveni prieteni.

Datorită voluntariatului vei deveni un om mai solidar, mai încrezător în oameni. Această activitate îți dezvoltă spiritul civic și responsabilitatea socială.

Voluntariatul e o activitate care îți poate aduce o mulțime de satisfacții personale și profesionale. Te poate ajuta să-ți lărgești cercul de prieteni, dar și să vezi lumea din jurul tău cu alți ochi. Dacă timpul îți permite, alege și tu o cauză în care crezi și încearcă să îi dedici măcar câteva ore pe săptămână.

Cadrul legal privind voluntariatul

Asociațiile și fundațiile pot organiza, potrivit legislației privind voluntariatul, diverse activități, fie în folosul unor persoane, fie în folosul comunității, în care pot implica voluntari neremunerați.
Activitatea de voluntariat e reglementat de Legea nr. 78/2014, în care se precizează că statul român sprijină dezvoltarea voluntariatului prin intermediul tuturor instituțiilor sale care activează în domeniile în care se pot desfășura activități de voluntariat. Legea oferă și definiții clare pentru termenii de voluntariat, voluntar, beneficiar al activității de voluntariat, activitate de interes public, organizație gazdă și contract de voluntariat. Astfel, potrivit Legii:

Voluntariatul e definit drept „participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public, desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau in grup”;

Voluntarul este „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat”;

Activitatea de interes public e definită drept „activitatea desfășurată în domenii precum: arta și cultura, sportul și recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială”;

Organizația gazdă este „persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează și administrează activități de voluntariat”;

Beneficiarul activității de voluntariat este „persoana fizică, alta decât soțul/soția și copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat”;

Contractul de voluntariat reprezintă „convenția încheiată între un voluntar și organizația gazdă, în temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarului”.