Cursuri

Scopul activității de formare este de a întări capacitatea organizațiilor non-guvernamentale și a partenerilor sociali din Corbeanca și, prin extensie, din Regiunea București-Ilfov, de a răspunde provocărilor cu care se confruntă și de a-și pregăti profesional cât mai bine personalul și rețeaua de colaboratori.

Curs

DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Tematica: Comunitatea, dezvoltarea comunitară durabilă, strategii de dezvoltare, abordarea participativă, capitalul social, facilitarea dezvoltării comunitare.

Participanti: 20

Format: online

Perioada: martie – mai 2023

Status: recrutare participanți

Curs

DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE

Tematica: ce sunt serviciile sociale, modele de servicii sociale, identificarea nevoilor sociale, , acreditarea furnizorilor de servicii sociale, evaluarea serviciilor sociale.

Participanti: 20

Format: online

Perioada: martie – mai 2023

Status: recrutare participanți

Curs

NEDISCRIMINARE ȘI EGALITATE DE ȘANSE

Tematica: formarea de comportamente și atitudini nediscriminatorii, stereotipuri și prejudecăți, discriminarea și egalitatea de șanse în serviciile sociale, tipuri de discriminare, prevenirea si combaterea discriminării

Participanti: 20

Format: online

Perioada: martie – mai 2023

Status: recrutare participanți

Curs

MANAGER PROIECT

Tematica: stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerințelor, planificarea activităților și jaloanelor proiectului, graficul Gantt, Diagrama PERT, WBS (Work breakdown structure), Managementul riscurilor, Managementul echipei de proiect, Managementul comunicării, Managementul timpului, Gestiunea utilizării resurselor, Realizarea procedurilor de achiziții,

Participanti: 20

Format: online

Perioada: ianuarie – februarie 2023

Status: finalizat

Condiții de participare și înscriere la cursuri

Pot participa la cursuri persoane care activează în cadrul unor asociații sau fundații din Regiunea București-Ilfov, în special din com. Corbeanca sau care desfășoară activități în această localitate. Participanții pot fi membri, angajați, colaboratori sau voluntari ai unor ONG, în special din domeniul social. O persoană poate urma un singur curs.

Pentru cursul de Manager proiect, absolvenții vor primi certificate recunoscute la nivel național.
Persoanele care urmează unul din cursurile Dezvoltare comunitară, Dezvoltarea serviciilor sociale sau Nediscriminare și egalitate de șanse, vor primi diplome de participare.

Completeaza formularul pentru inscriere.

11 + 1 =